Home > Plexisklo

Žíhání plexiskla

Pokud se chcete vyvarovat vzniku prasklinek v řezné hraně plexiskla při použití těkavých lepidel nebo ředidel na bázi lihu, máme pro vás k dispozici temperovací pec o rozměrech 1250x1450x3000mm. Při opracovávání plexiskla, při kterém se materiál rychle zahřívá, vzniká při jeho chladnutí v hraně řezu trvalé pnutí, které za jistých okolností může způsobovat při dalších technologických procesech vznik malých prasklinek v hraně materiálu. Tyto trhlinky vznikají zejména při použití těkavých lepidel, nebo při použití leštidel na bázi lihu.
Tento problém nastává hlavně při zpracování plexiskla laserem, kde se materiál v malém bodě zahřívá velkou energií tak dlouho, dokud nedojde k jeho odpaření. 
Tento problém se řeší takzvaným žíháním plexiskla.

Plexisklo se umístí do speciální temperovací pece a následně se řízeně ohřívá na určenou teplotu, poté se nějakou dobu udržuje při této teplotě a následně se opět řízeně nechává vychladnout. 
Celý proces je v naší temperovací peci plně automatický a doba jednotlivých cyklů závisí na tloušťce a množství použitého materiálu. U jednotlivých cyklů se čas pohybuje v řádu jednotek hodin, ideálně necháváme žíhaný materiál v peci přes noc.