Home > Architektonické modely

 For English see below
 

Pro školy i architektonické kanceláře vyrábíme modely.
Většinou z lepenky nebo kartonu, ale umíme je vyrobit i z překližky a plexiskla. 

 

Podklady přijimáme ve formátech .dxf nebo .pdf.


Data připravte pro pracovní plochu laseru 600 x 1000 mm.
 Materiál mějte naformátovaný maximálně na rozměr 700 x 1010 mm.


Při gravírování vzdálenost mezi čarami minimálně 1 mm (detailnější rastr nebude vypadat dobře).
Rozestupy pro řez jednotlivých dílů minimálně 3 mm.
 Můžete využít i společné řezy pokud jsou dva díly těsně u sebe.

Vždy jen jedna vrstva - gravír nebo řez (vrstvy nestačí vypnout - musí se před exportem vymazat).
Ke každé desce potřebujeme 2 soubory (1x soubor s gravírem, 1x s řezem, musí zůstat jen obrysová čára formátu a řezná čára, u gravíru totéž), na barvách čar nezáleží.

Používejte POLYLINE, nepoužívejte splitline. Křivka musí mít co nejméně kotevních bodů.

Zkontrolujte zda někde není několik stejných čar přes sebe - ušetří nám to čas a vám peníze. Zkontrolujte správné měřítko výkresu.

+ pro jistotu vezměte desku materiálu navíc

 

 

We accept files in .dxf or .pdfWorking/cutting area of our laser is 600 x 1000 mm. Prepare your data for this dimension. We can fit a bigger sheet of material (max 700 x 1010 mm) into the laser, but working area is limited.

When engraving, minimum distance between lines is 1 mm (more detailed pattern will not look good). 

When cutting, minimal distance between objects is 3 mm. You can also use "common cuts" if two pieces are close together.

Always only one layer - engraving or cutting (it is not enough to turn layer off - they had to be deleted before export).
We need 2 separate files for each sheet (1 file with engraving, 1 file with cutting). There should be only the outline of the format (600 x 1000 mm) and the engraving/cutting lines (colors of the lines does not matter).

Use POLYLINES, do not use SPLITLINES - the curve must have as few anchor points as possible.

Check that there are no overlapping lines - this could save you money and time. Check the scale of your project.

+ bring some extra sheets of your material